Фасада

Фасадата на сградата е представена от различен ъгъл.
Виж Общите Помещения
Виж Офиси